HDTV

HDTV (High definition television)
Tento televízny formát s vysokým rozlíšením vypracovalo Japonsko a to ešte začiatkom roka 1980.
High definition television do súčasnej podoby vypracovala Grand Alliance zaoberajúca sa televíziou budúcnosti, ktorá združuje také spoločnosti ako sú General Instrument, Zenith, Samrnoff Labs (RCA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), AT&T Labs či Philips.

V štandarde HDTV je zadefinovaných 6 formátov rozlíšenia, pričom pri satelitnom digitálnom vysielaní sa možno najčastejšie stretnúť s nasledujúcimi 3-mi formátmi:

  • 720p – 1280 x 720 pixelov (progressive)
  • 1080i – 1920 x 1080 pixelov (interlaced)
  • 1080p – 1920 x 1080 pixelov (progressive)

Na porovnanie, štandardný PAL má 720 x 576 pixelov, pri PAL 16:9 je to 720 x 405 pixelov.
Príjem HDTV vysielania nie je možný za pomoci bežne dostupných digitálnych prijímačov, k príjmu sa vyžadujú tzv. HD prijímače.
Kým obraz klasického televízneho vysielania, ale aj digitálnych služieb UPC Direct alebo Magio pozostáva z 576 riadkov, vo vysokom rozlíšení ich je 720 a pri TOP variante FULL HD až 1 080.

Televízia s vysokým rozlíšením HDTV je nový vysielací televízny štandard, ktorý divákovi prináša okrem vysokého rozlíšenia obrazové informácie v širokouhlom formáte (16:9) a tiež kvalitný viackanálový zvuk.


Rozlíšenie 1920×1080 obrazových bodov, nazývame FULL HD, plná kvalita.
Tiež sa môžeme stretnúť s 3/4 kvalitou HD označovanou ako HD Ready s rozlíšením 1280×720 bodov tvoriacich obraz (rozlíšenie súčasnej televíznej normy PAL je 720×576 pixelov, v tomto rozlíšení pracuje väčšina satelitných prijímačov).